Ročné daňové hlásenie 2023

Pri spracovaní ročného daňového hlásenia za rok 2023 postupuje podľa priloženého dokumentu: