5. Spracovateľ

V menu Podmoduly sú možné voľby:

  • Spracovanie záloh,
  • Spracovanie vyúčtovaní,
  • Číselníky.