Platobné operácie

Voľba Platobné operácie obsahuje voľby:

- Bankové operácie, v ktorej sa spracovávajú prevodné príkazy na úhradu do banky v listinnej alebo elektronickej podobe,

- Šekové poukážky, v ktorej sa spracováva súbor na zasielanie finančných prostriedkov prostredníctvom šekových poukážok Poštovej banky,

- E-poukážky, v ktorej sa spracováva súbor na zasielanie finančných prostriedkov prostredníctvom E-poukážok Slovenskej pošty.