História položky

Veľká časť údajov v systéme sa ukladá s historickou platnosťou. To umožňuje použiť pre to-ktoré obdobie spracovania miezd vlastné nastavenie vstupných dát pre výpočet. Napr. platnosť sumy PAM položky pre základný plat, alebo platnosť príslušnosti k zdravotnej poisťovni.

V novej databáze je ukladanie nastavené k 1. dňu aktuálne otvoreného obdobia spracovania miezd. To, k akému dátumu sa v ktorej voľbe pri ktorom nastavení majú údaje ukladať sa nastavuje na záložke Obdobie spracovania.

UPOZORNENIE: Do tzv. historického okna užívateľ vstupuje a dátum nastavený systémom prepisuje len v ojedinelých prípadoch, ktoré sú popísané v návodoch alebo príručkách. Aj preto je toto okno štandardne nastavené ako skryté. Nesprávnym prepisovaním dátumu Platnosť od a vpisovaním dátumu Platnosť do, resp. odznačením políčka Ukončiť sa môžu dáta stať nedostupnými alebo sa môžu znásobiť. T.j. užívateľ údaje buď nevidí, alebo ich vidí viackrát. V týchto prípadoch je potrebné kontaktovať dodávateľa systému Humanet prostredníctvom služby hotline, ktorý vykoná technický zásah na nápravu historického zápisu.

Pri historickom ukladaní záznamu má užívateľ možnosť pozrieť si, kto a kedy vykonal na zázname zmenu. Pre tento účel použije načítanie tzv. Histórie, pričom má k dispozícii dva druhy pohľadu do zápisu historických zmien:

1. Zobrazenie histórie dát z pohľadu dátumu (tzv. história histórie) kliknutím na tlačidlo Načítať – zobrazí sa vždy posledná zmena za daný deň z pohľadu dátumu zadaného v políčku s dátumom.

Príklad záznamov:

2. Zobrazenie histórie kliknutím na tlačidlo Načítať žurnál – zobrazia sa podrobne všetky zmeny, ktoré užívatelia vykonali počas jednotlivých dní.

Príklad záznamov v žurnále zmien tej istej záložky: