Panel podpory

V pravej časti hornej lišty hlavného okna systému je informácia o tom, v ktorej databáze ste prihlásený a aktuálne obdobie spracovania miezd. Na lište sú dostupné dva panely: PANEL PODPORY a PANEL UŽÍVATEĽA.

PANEL PODPORY sa otvorí kliknutím na ikonu s otáznikom.

V časti ZÁKAZNÍCKA PODPORA sa nachádza kontakt na zákaznícku podporu, vrátane služby ServiceDesk. Kliknutím na e-mail sa otvorí okno pre napísanie správy vo vašom predvolenom e‑mailovom kliente. Užívatelia s databázou na portáli www.humanet.sk majú v tejto časti dostupnú funkciu Vzdialená podpora. Funkcia umožňuje užívateľovi prideliť podpore – hotlinu časovo obmedzený vzdialený prístup do databázy.

V časti POMOCNÍK sa nachádzajú voľby Humanet help, Dokumentácia, Systém a O aplikácii. Link Humanet help presmeruje užívateľa na stránku s návodmi. Podľa toho, či sa užívateľ nachádza v mzdovom module alebo v účtovníckom module, bude presmerovaný do príslušnej časti návodov.  Vo voľbe Dokumentácia sú dostupné sprievodné listy k updatom a príručky.
Voľba Systém obsahuje systémové informácie určené administrátorovi systému. Z voľby je možné vymazať vyrovnávaciu pamäť, tzv. cache, ak tak pri riešení problému odporučí administrátor.

Vo voľbe O aplikácii môžete kontrolovať verziu modulu a verziu dát. Ak update systému a dát prebehol korektne, vo všetkých mzdových moduloch musí byť verzia modulu a verzia dát rovnaká.

Voľba Prehľad verzií je určená administrátorovi systému. Vo voľbe Úroveň licencie sú informácie o rozsahu licencie. V module pre spracovanie personalistiky a miezd je to údaj o maximálnom možnom počte spracovaných miezd za mesiac.

V časti UŽITOČNÉ LINKY sa nachádzajú linky do rôznych častí Podpory na stránke systému Humanet, linky na stránku Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, Finančnej správy a stránku SLOV-LEXu - právneho a informačného portálu.