Profil

Časť PROFIL sa nachádza na PANELI UŽÍVATEĽA, ktorý sa otvorí kliknutím na oranžovú ikonu v pravej hornej časti okna programu. V tejto časti má užívateľ možnosť nastaviť rozsah zobrazovaných záložiek v evidencii Osoba a Rola.

Pri zapnutom profile Úplný sa užívateľovi zobrazia všetky záložky z uvedených evidencií. Funkcia má využitie vtedy, ak užívateľ nechce mať zobrazené všetky záložky v evidencii Osoba a Rola, pretože do nich nikdy nezadáva údaje. Napr. má v databáze len troch zamestnancov a tí nie sú poberateľmi dôchodku, neuplatňujú si daňový bonus, nie sú zapojený do II. ani do III. piliera dôchodkového sporenia, neposkytujú sa im žiadne nepeňažné príjmy. V tomto prípade užívateľovi stačí rozsah zobrazovaných záložiek v profile Základný, kde napr. v evidencii Osoba nie sú zobrazené záložky na zadanie údajov rodinných príslušníkov, na zadanie dôchodkov, údajov pre výpočet DDS a SDS, a v evidencii Rola nie sú zobrazené záložky pre zadanie zvýšenia základu dane, daňového bonusu a ďalšie.

Ak sa spracovávajú mzdy zamestnancom len podľa Zákonníka práce, užívateľovi by mal stačiť zoznam záložiek v profile Rozšírený. Tento profil neobsahuje napríklad záložku pre zadávanie odbornej praxe alebo pre určenie dátumu platového postupu.

Prepínanie sa medzi profilmi si nevyžaduje odhlasovanie zo systému, takže stačí kliknúť na iný profil, napríklad aj priamo v evidencii Osoba, Rola a záložky sa podľa výberu profilu zobrazia alebo skryjú.

Prehľad zobrazovaných záložiek profilov vo voľbách evidencie Osobné

Prehľad zobrazovaných záložiek profilov vo voľbách evidencie Rola