Logá a pečiatky

Záložka slúži na uloženie súboru s logom organizácie alebo pečiatkou. Ten obrázok, v definícii ktorého je označené políčko Zobrazované, sa následne zobrazí v hlavičke organizácie. Mzdový modul systému Humanet dnes pri spracovaní výstupov nevyužíva logá, pečiatku používa v spracovaní 1. strany ročného zúčtovania dane, potvrdenia o zaplatení dane z RZD a zápočtového listu.

Vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie na záložku Logá a pečiatky uložte pripravený súbor s pečiatkouDo tlačiva sa vloží obrázok z prvého aktívneho záznamu s typom obrázku pečiatka, ktorý systém nájde na záložke Logá a pečiatky v organizácii typu Humanet (záznam s najnižším ID).

Ako si pripraviť obrázok pečiatky s podpisom

1. Pečiatku s podpisom oskenujte minimálne s rozlíšením 600 dpi a obrázok uložte vo formáte JPG (JPEG).

2. Obrázok otvorte v programe Skicár (Malování, Paint) a zmeňte jeho výšku pomocou funkcie Zmeniť veľkosť (Resize) na násobok 50 pixelov, napr. na 100 pixelov, pričom ponechajte označené políčko Zachovať pomer strán (Maintain aspect ratio). Násobok preto, aby sa s obrázkom lepšie ďalej pracovalo.

3. Otvorte nový súbor v programe Skicár a v ňom nastavte veľkosť „plátna“ s pomerom šírky a výšky 220 : 50 pixelov, v našom príklade 440 : 100 pixelov (najlepšie opäť pomocou funkcie Zmeniť veľkosť).

4. Do takto pripraveného „plátna“ vložte kópiu zmenšeného obrázku (z bodu 3.) a vycentrujte do stredu. Obrázok uložte vo formáte JPG (JPEG).

5. Takto pripravený súbor pridajte do údajov organizácie typu Humanet (údaje vašej organizácie) vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie
na záložku Logá a pečiatky