Uchádzač

Záložka Osobné/ Identifikácia/ Uchádzač nie je štandardne sprístupnená. Záložka zjednodušuje evidenciu uchádzača pre agentúry zamestnávania tým, že nie je potrebné pridávať evidenciu Rola typu Uchádzač, ale potrebné informácie o uchádzačovi sa evidujú na záložke Uchádzač. Tak je možné viesť evidenciu uchádzačov len pridaním evidencie Osoba. Užívateľ si môže záložku sprístupniť cez systémovú konštantu Osobné - Identifikácia – Uchádzač v skupine konštánt Záložky vo voľbe Základné nastavenia/ Hodnoty systémových konštánt.

Údaje na záložke Uchádzač sú súčasťou modulu Agentúrne zamestnávanie. Ak chcete vo svojej databáze sprístupniť tento modul, obráťte sa na službu hotline.

Záložku je možné používať aj bez zapnutého modulu Agentúrne zamestnávanie. Je však potrebné najprv vyplniť niekoľko číselníkov. Ak máte sprístupnený modul Agentúrne zamestnávanie, naplnenie číselníkov je popísané v príručke Agentúrne zamestnávanie. Ak modul nemáte sprístupnený, postupujte podľa popisu nižšie.

Číselník partnerov

Vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie pridajte partnerov ako organizáciu typu agentúrny zamestnávateľ. Zoznam týchto organizácií sa zobrazí v políčku Partner pri pridávaní položky do tabuľky Skupiny na záložke Uchádzač.

Číselník druhov prác

Číselník Druh práce môžete naplniť vstupom do číselníka S003122 Druh práce cez tlačidlo s bodkami na konci políčka Druh práce pri pridávaní položky do tabuľky Skupiny na záložke Uchádzač. V číselníku doplníte položky číselníka. Tie sa zobrazia v políčku Druh práce, viď. obrázok vyššie.

Číselník pobočiek

Číselník pobočiek môžete naplniť vstupom do číselníka cez tlačidlo s bodkami na konci políčka Pobočka. Položky číselníka sa následne zobrazia v políčku Pobočka.