Hľadanie textu vo formulári

Neviete nájsť na formulári niektorej evidencie Humanetu konkrétne políčko?

Použite funkciu internetového prehliadača hľadať reťazec, ktorú vyvoláte kombináciou kláves CTRL+F. Funkcia farebne označí hľadaný text.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Základné ovládacie prvky