Uzavretie vyúčtovania

Je stavom vyúčtovania, kedy je formulár schválený nadriadeným a skontrolovaný účtovným oddelením. Cestovné náhrady sú tak konečné a pripravené na výplatu zamestnancovi.

Prechodom vyúčtovania do stavu Uzavreté, nadobúda celý cestovný príkaz stav Uzavretý. Takýto príkaz ani jeho časť už nie je možné upravovať. V hlavičke vyúčtovania sa od momentu uzavretia zobrazuje pole Spracovateľ a je vyplnené menom účtovníka/pokladníka, ktorý vyúčtovanie uzavrel. Uzavreté vyúčtovanie nie je možné vrátiť na opravu ani nijako stornovať.

V prípade potreby môže administrátor cestovný príkaz odomknúť.