Kódy použiteľné v notifikáciách

 • {{MENO_ZADAVATEL}}
 • {{TEL_ZADAVATEL}}
 • {{CISLO_CP}}
 • {{STAV_CP}}
 • {{OS_CISLO_UCASTNIK}}
 • {{MENO_UCASTNIK}}
 • {{DRUH_PC}}
 • {{UCEL_PC}}
 • {{SPP}}
 • {{NAKL_STREDISKO}}
 • {{INE_NS}}
 • {{MIESTO_ZAC}}
 • {{MIESTO_UK}}
 • {{MIESTO_VYK}}
 • {{STAT}}
 • {{SPOSOB_DOPRAVY}}
 • {{UBYTOVANIE}}
 • {{RANAJKY}}
 • {{PARKOVANIE}}
 • {{UBYTOVANIE-UPRESNENIE}}
 • {{UBYTOVANIE-PRILOHA}}
 • {{LETENKA}}
 • {{TERMIN_OD}}
 • {{TERMIN_DO}}
 • {{INE_POZIADAVKY}}
 • {{LOKALITA}}
 • {{PRACOVISKO}}
 • {{ZALOHA}}
 • {{SCHVALOVATEL}} – napĺňa sa len vtedy, keď je CP schválený schvaľovateľom,
 • {{INICIATOR}}
 • {{DOVOD}}
 • {{ODH_NAKLADY}}
 • {{MENA}}
 • {{POCET_DNI}}
 • {{RANAJKY}}
 • {{TEL_UCASTNIK}}
 • {{EMAIL_UCASTNIK}}
 • {{EMAIL_ZADAVATEL}}
 • {{BTN_APPROVE}}
 • {{BTN_REJECT}}
 • {{DATUM_ODOSLANIA}}
 • {{CAS_ODOSLANIA}}
 • {{SEND_DATE}}
 • {{SEND_TIME}}

Kódy, ktoré sú použiteľné pre notifikácie k zmenám cestovného príkazu, kedy už je vytvorené vyúčtovanie:

 • {{STAV_VYUCTOVANIA}}
 • {{SKUTOC_TERMIN_OD}}
 • {{SKUTOC_TERMIN_DO}}
 • {{MIESTO_ZAC_VYUCT}}
 • {{MIESTO_UK_VYUCT}}
 • {{MIESTO_VYK_VYUCT}}
 • {{STAT_VYUCT}}
 • {{POCET_DNI_VYUCT}}
 • {{SPOSOB_DOPRAVY_VYUCT}}
 • {{DRUH_PC_VYUCT}}
 • {{INE_NS_VYUCTOVANIE}}
 • {{SPP_VYUCTOVANIE}}
 • {{STRAVA}}
 • {{SKUTOC_VYDAVKY}}
 • {{SKUTOC_VYDAVKY_POCET}}
 • {{VYPLATIT}}
 • {{SPOSOB_VYPLATENIA}}
 • {{DATUM_ODOSLANIA_NA_SCHVALENIE}}