Vrátenie vyúčtovania pracovnej cesty na opravu

Vyúčtovanie v stave Čaká na schválenie je možné vrátiť na opravu cestujúcemu/zadávateľovi. Operáciu môže schvaľovateľ vykonať zo zoznamu Schválenie príkazov a vyúčtovaní buď hromadne (označením viacerých vyúčtovaní, kliknúť na tlačidlo Vrátiť vyúčtovanie na opravu) alebo tlačidlom v detaile vyúčtovania.

V histórii príkazu sa táto operácia zaznačí spolu s dátumom, časom, menom schvaľovateľa, správcu alebo delegáta a povinným dôvodom vrátenia. Zadávateľ a schvaľovateľ dostanú notifikáciu o vrátení vyúčtovania. Od toho momentu si zadávateľ/cestujúci vie otvoriť vyúčtovanie v editačnom móde.