Definovanie filtrov pre tlač

Na záložke Filter je možné priamo do Organigramu zadefinovať filter pre jednotlivé skupiny zobrazovaných dát. Týmto spôsobom môžeme priamo do definície tlačovej zostavy určiť, ktoré objekty sa do tlačovej zostavy zahrnú a ktoré nie. Uvedené má význam hlavne pri vytváraní vzorových Organigramov, ktoré slúžia na prezeranie organizačnej štruktúry pre bežných zamestnancov alebo pre zamestnancov bez prístupového práva na editáciu a vytváranie tlačových zostáv.

Pomocou tlačidla Upraviť sa dostanete do výberu Sád filtrov, ktoré sa využívajú aj pri filtrovaní štruktúry organizačenej schémy. Filtre, ktoré chceme aplikovať pri tlači organigramu označíme v označovacom poli na začiatku riadku. Pomocou tlačidla Pridať viete zadefinovať aj nový filter.