Záložka História

Záložka História vo vyúčtovaní cestovného príkazu zachováva aj históriu celého príkazu.