Rýchle prehľady – sprístupnenie nástroja

Panel Rýchle prehľady slúži na grafické zobrazenie vybraných údajov z databázy systéme Humanet.

Vzhľadom na široké spektrum užívateľov systému Humanet, od malej a strednej firmy, kde do databázy vstupuje jeden, alebo len niekoľko užívateľov (mzdárka, konateľ), až po veľké firmy, kde do databázy vstupujú desiatky užívateľov s najrôznejšími prístupovými právami, funkcia v databáze nie je dostupná automaticky.

Pre sprístupnenie zobrazovania rýchlych prehľadov je potrebné nastaviť najprv užívateľovi prístupové práva, a ten si následne môže funkciu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť označením políčka Zobrazovať rýchle prehľady vo voľbe Užívateľ/ Užívateľský profil.

Pre nastavenie prístupových práv je treba vytvoriť prístupovú skupinu Zobrazovanie rýchlych prehľadov vo voľbe Správa systému/ Prístupové skupiny/ Operácie/ Správa systému a povoliť prístupové právo Má prístup k rýchlym prehľadom, prípadne aj Má právo editovať a mazať rýchle prehľady. Takto vytvorená skupina sprístupní užívateľovi len zobrazenie už nadefinovaných rýchlych prehľadov. Prístupové práva Má prístup k rýchlym prehľadom a Má právo editovať a mazať rýchle prehľady môžete pridávať aj priamo do už existujúcej príslušnej prístupovej skupiny (napr. na hromadné sprístupnenie zobrazovania panela Rýchle prehľady).

UPOZORNENIE: Ak sa vám z nejakého dôvodu po pridelení prístupového práva a označení políčka Zobrazovať rýchle prehľady panel Rýchle prehľady nezobrazil, odhláste sa, a znova prihláste do systému.

UPOZORNENIE: Ak užívateľ nemá právo na vstup do evidencie Osoby a Roly, panel Rýchle prehľady sa mu nezobrazí, keďže v súčasnej dobe sú zapracované len prehľady vybraných údajov z týchto evidencií.

Spracovanie údajov zobrazovaných na jednotlivých dlaždiciach rýchleho prehľadu rešpektuje prístupové práva užívateľa, t.j. údaje z personalistiky a miezd zobrazia len za osoby a role, ktoré má užívateľ sprístupnené cez prístupovú skupinu.

Každý užívateľ si môže vytvárať vlastné definície rýchlych prehľadov, a zostavovať zoznam dlaždíc a ich rozloženie na paneli podľa seba.