Tlač cestovného príkazu

Cestovný príkaz možno tlačiť z formulára cestového príkazu kliknutím na tlačidlo Tlačiť

Tlač cestovných príkazov možno spustiť aj tak, že sa označí jeden, alebo viac záznamov v zozname a klikne na voľbu Tlačiť v kontextovom menu Doplnky. Systém automaticky zvolí pripravenú tlačovú predlohu a do nej vloží dáta z cestovného príkazu. 

V prípade tlače viacerých príkazov sa každý umiestni na novú stranu. Ak sú súčasťou cestovného príkazu aj prílohy vo formáte PDF, vytlačia sa spolu s príkazom.

Pri tlači sa do poľa Zamestnávateľ načítavajú dáta z evidencie Základné nastavenia-Organizácie (typ Humanet)-001-Sumár-Adresa.