Zadanie nového cestovného príkazu

Na začiatok je potrebné predstaviť si časti formulára cestovného príkazu. Sú zobrazené na nasledujúcej schéme:

Časti od vrchu smerom dole sú:

  • Omrvinková navigácia – forma navigácie, kliknutím na jednotlivé odkazy je možný návrat na predchádzajúcu obrazovku, alebo skok vyššie. V určitých prípadoch môže viesť k strate editovaných údajov (ak užívateľ vo formulári niečo menil, musí tieto zmeny uložiť kliknutím na Zapísať).
  • Panel s tlačidlami – Názov formulára, tlačidlá, po odoslaní na schválenie aj unikátne číslo cestovného príkazu.
  • Časti záhlavia: Účastníci/Cestovatelia, Zadávateľ, Stav, po odoslaní na schválenie Schvaľovatelia, Údaje o ceste, Služby, Poznámka pre schvaľovateľa.
  • Záložky: Plán cesty, Letenka (ak sa označí políčko Lietadlo a zapne Požiadavka na letenku)Ubytovanie (ak sa zapne Požiadavka na ubytovanie), Iné (ak sa zapne Iná požiadavka), Záloha (ak sa zapne Požiadavka na zálohu), Odhad nákladov, História.