ELDP - Záznamy pre tlač

Záložka Rola/ ELDP/ Záznamy pre tlač je určená na prípravu údajov pre tlač, resp. export do xml súboru evidenčného listu dôchodkového poistenia.

UPOZORNENIE: Pred spracovaním evidenčného listu dôchodkového poistenia vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Evidenčné listy dôchodkového poistenia skontrolujte, že máte vyplnenú záložku Záznamy pre tlač za všetky roky trvania pracovného pomeru.

Údaje sa na záložku zapisujú automaticky prechodom do nového roka. Ak sa údaje na záložku z nejakého dôvodu nezapísali, je potrebné údaje vygenerovať kliknutím na tlačidlo Generovať záznamy, pričom je potrebné zadať obdobie, za ktoré sa majú záznamy znovu načítať.

Ak je potrebné doplniť údaje spracované v inom mzdovom softvéri, užívateľ má niekoľko možností. Môže údaje na záložku pridať ručne cez tlačidlo Pridať. Môže záznamy naimportovať cez kontextové menu Doplnky/ Import z XML. Na import použije xml súbor elektronickej podoby hromadného ELDP vyexportovaného z predchádzajúceho mzdového softvéru, pričom import si podľa rodného čísla dohľadá príslušného zamestnanca a naimportuje na záložku len údaje daného zamestnanca. Posledná možnosť, ako dostať na záložku Záznamy pre tlač záznamy z iného softvéru, je spustiť hromadný import ELDP tlačidlom Import z XML vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Evidenčné listy dôchodkového poistenia. Každý záznam v tabuľke Záznamy pre tlač, vrátane údajov z iného softvéru

je jeden riadok formulára evidenčného listu dôchodkového poistenia, resp. jeho elektronickej podoby.VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Evidenčný list dôchodkového poistenia