Adresa, účet, kontakty organizácie

Formulár Adresa, účet, kontakty organizácie vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia slúži na zadanie ďalších identifikačných údajov organizácie, ktoré sa zapisujú do výkazov ako je adresa sídla organizácie, číslo účtu organizácie, meno a hlavné kontakty (telefón a e-mail) na zástupcu organizácie, a na osobu, ktorá spracováva výkazy (Kontakt pre mzdy a personalistiku).