Zadávanie zmien v pláne

Údaje v časti kalendára Plán je možné v aktuálnom mesiaci upravovať. Túto možnosť môžete použiť v prípade, že zamestnanec štandardne pracuje podľa kalendára nastaveného v turnuse/obraze turnusu, ale v aktuálnom mesiaci došlo k nejakej zmene (napr. si zmenový zamestnanec vymenil zmenu s iným zamestnancom). Úpravou plánu sa automaticky zmení fond hodín za daný mesiac.

Podľa toho, ktorý kalendár máte v databáze nastavený, postupujete pri zmene plánu nasledovne.

V novom mzdovom kalendári sa pri úprave plánu postupuje podobne ako pri pridávaní kalendárnej zmeny.

Zadanie zmeny v pláne: kliknite na deň, do ktorého chcete zadať zmenu v pláne, otvorí sa okno Nová zmena, kliknite do políčka Typ zmeny, vyberte zo zoznamu kalendárnych zmien požadovanú zmenu, zadajte trvanie kalendárnej zmeny, ak je to potrebné označte v kalendári ďalšie dni, v ktorých má byť zapísaná zmena v pláne, prípadne v niektorom dni upravte trvanie kalendárnej zmeny.

V starom mzdovom kalendári sa podobne ako pri pridávaní kalendárnych zmien môže plán meniť dvoma spôsobmi:

Zadanie zmeny v pláne:

1. Pomocou ikony Upraviť plán:

Kliknutím na ikonu Upraviť plán sa otvorí formulár Upraviť plán, v ktorom zvoľte typ zmeny, zadajte dátum a dobu Od, Do.

2. Zmenou kalendárnej zmeny na záložke Plán v dennom pohľade na kalendár. Kliknite na príslušný deň v kalendári, na záložke Plán kliknite na tlačidlo Upraviť a zmeňte údaje v políčkach Typ zmeny, Od, Do.