Zmena zadávateľa príkazu

Jestvujú situácie, kedy vyúčtovanie k cestovnému príkazu nemôže dokončiť ani pôvodný zadávateľ ani cestujúci. V takomto prípade môže oprávnený administrátor zmeniť zadávateľa – určiť užívateľa, ktorý si daný cestovný príkaz „adoptuje“.

Zmena sa realizuje vo formulári príkazu v bloku Zadávateľ kliknutím na tlačidlo s ikonou recyklácie. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí dialóg na zmenu zadávateľa.

Výberom želanej roly a kliknutím na tlačidlo Zapísať sa zmení osoba v bloku Zadávateľ a tento užívateľ môže ďalej pracovať s cestovným príkazom. Príkaz sa novému zadávateľovi zobrazí v jeho zozname Prehľad príkazov a vyúčtovaní. O zmene zadávateľa sa do histórie príkazu zapíše podrobná informácia.

Zobrazenie tlačidla na zmenu zadávateľa je podmienené nastavením práva na operáciu s názvom Zmena zadávateľa cestovného príkazu vo voľbe Správa systému - Prístupové skupiny záložka Operácie - skupina Cestovné príkazy. Tlačidlo sa nezobrazuje v koncových stavoch cestovného príkazu (Stornovaný, Zamietnutý, Uzavretý).