Možnosť odomknúť uzamknuté obdobie

Ak užívateľ potrebuje odomknúť omylom uzamknuté obdobie spracovania miezd, vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia klikne na tlačidlo Odomknúť. Tlačidlo sa zobrazí vedľa tlačidla Zmeniť len vtedy, keď je aktuálne otvorené obdobie spracovania miezd uzamknuté.

Po kliknutí na tlačidlo Odomknúť je užívateľ automaticky presunutý do hlavného okna programu.

Tým sa nastaví konštanta SAL_CYCLE na hodnotu 2. V databáze s viac ako jednou organizáciou typu Humanet je možné uzamknuté obdobie v jednotlivých organizáciách typu Humanet odomknúť len pomocou nastavenia hodnoty 2 v konštante SAL_CYCLE Cyklus spracovania miezd v skupine konštánt Systémové konštanty.