Starý mzdový kalendár

Bol do systému zapracovaný pôvodne. Tento si užívateľ zapne odznačením políčka Použiť nový kalendár vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Nastavenie konštánt v časti Iné nastavenia.

Zadanie kalendárnej zmeny:

1. Pomocou ikony Vložiť kalendárnu zmenu:

Kliknutím na ikonu Vložiť kalendárnu zmenu sa otvorí formulár Vložiť kalendárnu zmenu, v ktorom zvoľte typ zmeny, napr. Dovolenka. Ak sa kalendárna zmena má zapísať na 1 celý deň, ponechajte označené políčko Celodenná zmena a zadajte dátum len do políčka Dátum.

Ak sa kalendárna zmena má zapísať na časť dňa, odznačte políčko Celodenná zmena, systém vám dovolí zapísať čas začiatku a konca kalendárnej zmeny do políčok Od, Do.

Ak sa kalendárna zmena má zapísať na niekoľko dní, ponechajte označené políčko Celodenná zmena, začiatok kalendárnej zmeny zadajte do políčka Dátum, označte políčko Dátum do a zadajte dátum konca kalendárnej zmeny do políčka vedľa. Pri zápise kalendárnej zmeny systém kontroluje soboty, nedele a sviatky a ak sa jedná o kalendárnu zmenu, ktorá sa nemá zapísať na tieto dni, tak ich preskočí (napríklad dovolenka). Ak sa jedná o kalendárnu zmenu, ktorá sa má zapísať aj na soboty, nedele a sviatky, tak ich na tieto dni zapíše (napr. neplatené voľno).

2. Zmenou kalendárnej zmeny na záložke Skutočnosť v dennom pohľade na kalendár. Kliknite na príslušný deň v kalendári, na záložke Skutočnosť vstúpte cez pero do kalendárnej zmeny Pracoval, a zmeňte kalendárnu zmenu.