Sadzby stravného

Číselník je sadzieb stravného je systémový, legislatívny číselník, ktorý nie je možné meniť. Aktualizuje sa v rámci aktualizácie systému Humanet. V zozname Sadzby stravného možno použiť štandardné filtrovanie a vyhľadávanie.