Krok 5: Nastavenie prístupových skupín

Aby mohli zamestnanci začať zadávať cestovné príkazy, musia byť zaregistrovaní v Humanete a mať prístup do príslušnej agendy. Ďalšou podmienkou je, aby mali v menu prístup do volieb modulu Cestovné príkazy. Administrátor má samozrejme automaticky prístup do všetkých volieb. Ostatní užívatelia by mali byť zaradení do jednotlivých prístupových skupín podľa toho, aká bude ich úloha pri spracovaní cestovných príkazov.

Nastavenia užívateľov je možné spravovať vo voľbe Správa systému / Užívatelia. V nastaveniach užívateľa na záložke Prístupové skupiny vyberáme zodpovedajúcu rolu užívateľa:

  • CP_Zamestnanec - priradiť všetkým užívateľom, ktorí budú mať možnosť vytvárať nové cestovné príkazy a vyúčtovania k nim,
  • CP_Schvaľovateľ - priradiť len tým užívateľom, ktorí majú mať schvaľovacie právomoci, 
  • CP_Účtovník - priradiť jednému alebo viacerým užívateľom, ktorí budú zodpovední za vyplácanie záloh a finálnu kontrolu a spracovanie vyúčtovaní cestovných náhrad,
  • 100% krátenie stravného - odporúčame priradiť užívateľom, ktorí majú aj skupinu CP_Zamestnanec


krok 6 >