Zamietnutie žiadanky

Zamietnutím cestovného príkazu prejde aj prepojená žiadanka do stavu zamietnuté. 

V histórii žiadanky sa zobrazí informácia: Zamietnuté automaticky na základe cestovného príkazu č. {CISLO_CP}.