Správa stĺpcov v zoznamoch

Umožňuje zmeniť usporiadanie stĺpcov, prípadne skryť nepotrebné stĺpce v jednotlivých zoznamoch.

Funkcionalita je implementovaná v zoznamoch Prehľad príkazov a vyúčtovaní, Všetky cestovné príkazy, Schválenie príkazov a vyúčtovaní, Delegované príkazy a vyúčtovania, Spracovanie záloh. Správca aplikácie vojde do tohto zoznamu a prostredníctvom ikony  umiestnenej v ľavom hornom rohu. Otvorí sa Konfigurácia zobrazovaných stĺpcov pre tento zoznam. Zobrazené stĺpce je možné Odstrániť, alebo upraviť ich Poradie. Odstránené stĺpce sa môžu znova odkryť cez tlačidlo Pridať.

Nutná podmienka:

Úpravu stĺpcov umožňuje právo na operáciu s názvom Nastavenie zobrazovania stĺpcov v zoznamoch.

Je možné upraviť stĺpce v týchto zoznamoch Prehľad príkazov a vyúčtovaní, Schválenie príkazov a vyúčtovaní, Všetky cestovné príkazy, Spracovanie záloh, Spracovanie vyúčtovaní, Prehľad ciest, Delegovaný prehľad ciest.