Vytváranie pracovných kalendárov

Kapitoly popisujú vytváranie pracovného kalendára v systéme Humanet, ktorý pozostáva z dvoch základných krokov - vytvorenia turnusu obrazu turnusuTurnus je zoznam pracovných a voľných dní v rámci uzatvoreného cyklu, a obraz turnusu je opakovanie zmien nastavených v turnuse v systémovom národnom (slovenskom) kalendári.