Evidencia Rola

Evidencia údajov súvisiacich s pracovným pomerom, ako sú napríklad typ vzťahu, pracovné a platové zaradenie, údaje pre zdaňovanie príjmu, sa evidujú v evidencii Rola. Evidenciu Rola pridávate vo voľbe Personálne údaje/ Roly alebo vo voľbe Spracovanie miezd/ Roly do tabuľky Roly.