Vytváranie novej sady pravidiel

Pri vytváraní novej sady pravidiel správca zadá Popisný názov, Kód schvaľovacieho procesu a Váhu. Pre správne fungovanie modulu je nevyhnutné aspoň jedno pravidlo, ktoré priradzuje schvaľovateľa všetkým dokumentom (tzv. pravidlo najnižšej úrovne).

Pri definovaní pravidla je potrebné stanoviť Podmienky, za ktorých sa daný proces uplatní. Vyberať možno z týchto dátových položiek:

  • ID
  • Je zahraničný
  • Obsahuje letenku
  • Obsahuje doklady na preplatenie
  • Obsahuje vyúčtovanie náhrad za AUV
  • Obsahuje výdavok typu ubytovanie
  • Obsahuje viaceré cesty
  • Vyplatenie v hotovosti
  • Účastník – údaje z personalistiky (rola, útvar, lokalita, pracovisko), príp. hĺbka v org. schéme
  • Suma vyúčtovania

Pomocou týchto dátových položiek a matematických operátorov je možné nadefinovať množstvo kombinácií a podmienok.

Príklad:

Chceme dosiahnuť, že vyúčtovania, ktoré majú akékoľvek doklady na preplatenie sú dodatočne kontrolované, ostatné idú priamo na spracovanie do učtárne.

Riešenie:

Nadefinujeme dve sady pravidiel, prvá bude vyberať vyúčtovania s dokladmi, druhá pokryje všetko ostatné.

Váha

Schvaľovací proces

Podmienka

1. Sada pravidiel

1

VYUCT_CP_K_U

Obsahuje doklady na preplatenie = 1

2. Sada pravidiel

0

VYUCT_CP_U

žiadna