Zobrazenie schémy od iného uzla

Štandardne sa schéma zobrazuje od najvyššieho útvaru v štruktúre organizačnej schémy. V prípade potreby si môžete schému zobraziť od ľubovoľného iného objektu v schéme.

Pre tento účel je nad riadkami štruktúry dostupný výberový zoznam, ktorého položky tvoria objekty v schéme.

Pre jednoduchšiu identifikáciu objektu (položky) sa okrem jeho identifikačných údajov zobrazuje v zozname aj kód jeho nadradeného objektu („rodiča“ v rámci stromovej štruktúry) – položka má teda tvar kód nadradeného objektu/kód objektu, názov objektu. Ak je zapnuté aj zobrazovanie doplňujúcich identifikačných údajov o objekte, zobrazujú sa aj tie (rovnako ako v schéme).

Kliknutím na príslušnú položku vo výberovom zozname sa schéma zobrazí od daného objektu.

Príklad:

Ak si chcete znovu zobraziť schému od jej najvyššieho útvaru, stačí vo výberovom zozname vybrať hodnotu <Prázdne>.