Doplnenie príznaku oprava položky do mzdových položiek

Ak do mzdy pridávate opravu niektorej položky (korekciu), môžete jej pridať príznak Oprava položky. To umožní odlíšiť mzdové položky, ktoré sa týkajú opravy miezd minulých období, od mzdových položiek, ktoré za týkajú mzdy za aktuálne obdobie. Stačí pri pridávaní mzdovej položky označiť políčko Oprava položky.

Tento príznak je možné pridať len finančným mzdovým položkám (kód SMF). To znamená, že v prípade, že v minulosti bola nesprávne vypočítaná suma mzdovej položky, ktorá vychádzala z počtu hodín, napríklad základný plat a príplatok za nadčas, opravu je potrebné vykonať cez finančné položky priamo zadaním sumy rozdielu a nie počtom hodín. Je to preto, že v mesiaci, kedy sa robí oprava, už nemusí byť napr. suma základného platu rovnaká ako v čase, keď sa počítala mzda za nadčas.

Pre lepšiu kontrolu je informácia o opravnej položke zobrazená ako samostatný stĺpec v tabuľke so zadanými mzdovými položkami.

UPOZORNENIE: Príznak Oprava položky nemá vplyv na zobrazovanie súm vo výstupných zostavách ako rekapitulácie alebo výplatné pásky. T.j. vo výstupoch sa zobrazí len výsledná suma mzdovej položky (teda súčet opravy a položky za aktuálne obdobie).