Užívateľský profil - Nastavenie farieb

Na PANELI UŽÍVATEĽA vo voľbe Užívateľský profil na záložke Nastavenie farieb sa nachádza funkcia, ktorá slúži na farebné odlíšenie záznamu v tabuľke podľa nejakej vlastnosti. V mzdovom module je zatiaľ možné nastaviť len farebné odlíšenie záznamu zo zoznamu rolí, v ktorom je na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy označené políčko Mzda spracovaná.

Na záložke Nastavenie farieb je prednastavený farebný profil pre túto vlastnosť.

Funkciu farebného odlíšenia záznamu zapnete tak, že vstupom cez pero do definície profilu Zoznam rolí vo formulári Nastavenie profilu pre modul vyberiete v políčku Aktívny profil položku Všeobecný profil pre zoznam rolí.

Ak chcete nastavenie farieb v profile Zoznam rolí zmeniť, najprv je potrebné vytvoriť atribút, s jeho použitím sa vytvorí nový profil a nakoniec sa profil vyberie ako aktívny.

Vstúpte cez pero do definície Zoznam rolí. Na záložke Atribúty kliknite na tlačidlo Pridať, alebo pomocou funkcie Doplnky/ Kopírovať označené vytvorte kópiu existujúceho atribútu, a vyplňte údaje vo formulári podľa vzoru na obrázku:

Pre lepšiu predstavu kombinácie farby písma a farby pozadia slúži políčko Náhľad – na toto políčko nemá vplyv označenie políčok Tučné, Podčiarknuté, Kurzíva, Prečiarknuté. Vplyv nastavenia označovacích políčok sa zobrazí až po uložení definície atribútu.

Na záložke Profily kliknite na tlačidlo Pridať. Zadajte kód a názov nového profilu a údaje uložte. Vytvorí sa nová položka pre profil modulu. Vstúpte cez pero, kliknite na tlačidlo Zapísať, v zozname označte požadovaný atribút modulu a výber potvrďte OK. Nastavenie uložte kliknutím na horné tlačidlo Zapísať.

V políčku Aktívny profil vyberte novo pridaný profil modulu.

Pre aplikáciu zmien je potrebné sa z databázy odhlásiť a znova prihlásiť. Následne sa v Zozname evidovaných rolí uplatní farebné zvýraznenie záznamu, ktorý spĺňa nastavenú podmienku. V našom prípade je v role na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy označené políčko Mzda spracovaná.