Miesta výkonu práce

Miesto výkonu práce sa eviduje na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje. Zároveň sa údaj zapísaný na tejto záložke uloží aj na záložku Rola/ Identifikácia/ Miesta výkonu práce. Ak je potrebné evidovať viac miest výkonu práce, resp. iný typ miesta výkonu práce ako Hlavné miesto výkonu práce v pracovnej zmluve, tieto možno evidovať na záložke Miesta výkonu práce.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí modálne okno Miesto výkonu práce s políčkami:

Platnosť od, Platnosť do – obdobie, v ktorom platí dané miesto výkonu práce.

Typ miesta výkonu práce – výberové políčko s položkami:

Hlavné miesto výkonu práce v pracovnej zmluve;

Miesto výkonu práce pre účely cestovných náhrad;

Iné miesto výkonu práce.

Pri pridávaní záznamov je zapracovaná kontrola, ktorá neumožní zadať na to isté obdobie dva záznamy hlavného miesta výkonu práce v pracovnej zmluve alebo miesta výkonu práce pre účely cestovných náhrad. Kontrola na prekrývanie platnosti miest výkonu práce sa nevzťahuje na miesta výkonu práce typu Iné miesto výkonu práce.

Miesto výkonu práce – výberové políčko so zoznamom položiek zadaných na záložke Miesto výkonu práce v organizácii typu Humanet.

Typ vymedzenia miesta výkonu práce – prepínač je určený na upresnenie miesta výkonu práce v údaji Miesto výkonu práce, pričom je na výber vymedzenie Obec, Okres, Kraj, Štát a Adresa pracoviska. V zázname miesta výkonu práce sa informatívne zobrazuje obec, okres, kraj, štát a adresa pracoviska zadané v definícii miesta výkonu práce, ktoré je zadané v údaji Miesto výkonu práce.

Užívateľ tak napríklad pre viaceré spôsoby vymedzenia určitého miesta výkonu práce môže mať v definícii organizácie typu Humanet vytvorenú len jednu definíciu miesta výkonu práce a až v evidencii miest výkonu práce v role upresniť, aký spôsob vymedzenia daného miesta výkonu práce sa týka daného zamestnanca.

UPOZORNENIE pre užívateľov modulu Cestovné príkazy: Ak nie je na záložke Miesta výkonu práce zadaný záznam miesta typu Miesto výkonu práce pre účely cestovných náhrad, tak pre výpočet cestovných náhrad platí Hlavné miesto výkonu práce v pracovnej zmluve. Ak nie je na záložke zadané ani to, platí miesto výkonu práce zadané na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje.