Vytvorenie vlastnej mzdovej rekapitulácie

Systém obsahuje preddefinované systémové tlačové výstupy. Ak chcete niektorú tlačovú zostavu upraviť, potom najjednoduchším spôsobom je vytvorenie kópie existujúcej systémovej zostavy, čo vám teraz ukážeme na príklade mzdovej rekapitulácie.

Rekapituláciu, ktorú chcete upraviť si označte a kliknite na tlačidlo Kopírovať označené.

Vznikne rekapitulácia, ktorá má na začiatku názvu C_.

Takto vytvorenú rekapituláciu môžete následne ľubovoľne upraviť kliknutím na pero vľavo v riadku príslušnej rekapitulácie. Potom môžete v parametroch zostavy mzdovej rekapitulácie vo voľbe Parametre zostavy – Triediace kritéria zmeniť napríklad spôsob triedenia údajov v zostave.

Vo voľbe Parametre zostavy – Triediace kritéria kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte triediace kritérium podľa potreby.

Podobne ako triedenie môžete do rekapitulácie pridať aj mzdovú položku.

Vyberte si tlačidlo Parametre zostavy - Položky a zvolte tlačidloPridať.

Postupne nastavte jednotlivé údaje:

  • Poradie – riadok, na ktorom chcete mať pridanú položku,
  • Položka - do políčka vyberte požadovanú položku (v našom prípade je to počet str. lístkov),
  • Názov - vpíšte názov položky,
  • Typ položky - do políčka vyberte položku Celková hodnota,
  • Počet desatinných miest - keďže ide o počet lístkov, vpíšte hodnotu 0. Ak by ste pridávali finančnú položku, zadali by ste hodnotu 2,
  • Tlačiť tučným písmom - ak chcete riadok zapisovať boldom, políčko označte.

Položku uložte kliknutím na tlačidlo OK.

Podobným spôsobom môžete upravovať aj iné zostavy v systéme. Vaša upravená zostava zostane v systéme uložená a môžete ju kedykoľvek v budúcnosti použiť na ďalšie spracovanie.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Úprava mzdovej rekapitulácie