Kopírovanie cestovného príkazu

Funkcionalita kopírovania cestovného príkazu má užívateľom zjednodušiť proces zadávania podobných cestovných príkazov. Kopírovať cestovný príkaz môžu všetky roly – cestujúci, schvaľovateľ, spracovateľ, pokladník, účtovník aj správca. Funkcia Kopírovanie je dostupná na dvoch miestach:

  • v zozname Prehľad príkazov a vyúčtovaní, kde užívateľ označí jeden vybraný cestovný príkaz a následne v kontextovom menu Doplnky klikne na voľbu Kopírovať
  • vo formulári cestovného príkazu (otvoreného cez voľby Prehľad príkazov a vyúčtovaní, Schválenie príkazov a vyúčtovaní, Delegované príkazy a vyúčtovania, Všetky príkazy a vyúčtovania, Spracovanie záloh a Prehľad ciest) v hornej časti na paneli s nástrojmi užívateľ klikne na tlačidlo Kopírovať

Po kliknutí na Kopírovať sa zobrazí modálne dialógové okno, v ktorom užívateľ zadá dátum začiatku pre nový príkaz. Dátum môže byť v budúcnosti i v minulosti (štandardné obmedzenie modulu CP max. 1 rok dozadu). Po jeho potvrdení sa otvorí koncept cestovného príkazu s vyplnenými dátami, zobrazený CP sa využije ako šablóna pre nový CP (dátum sa aplikuje v záhlaví príkazu, v plánovaných trasách, prípadne na záložke Letenka).

Kopírujú sa tieto dáta z časti:

  • Účastníci / Cestovatelia – len číslo roly, ostatné dáta sa dotiahnu aktuálne z personalistiky,
  • Údaje o ceste - miesto začiatku, konca, cieľ cesty, Druh PC, Účel PC, Vzdelávacia aktivita, Stredisko, Iné NS, Iný nákladový údaj,
  • Služby - doprava, požiadavky, spôsob objednávania,
  • dáta zo záložky Plánované trasy – čas sa kopíruje, dátum sa prispôsobí k nasledujúcemu dňu (k zajtrajšku),
  • dáta zo záložiek Letenka, Ubytovanie, Iné, Záloha.

Generujú sa:

  • Dátumy (zajtrajší deň)
  • Odhad nákladov (generuje sa z plánovaných trás)
  • História (generuje sa procesom)

Poznámka a príloha v skopírovanom formulári cestovného príkazu ostanú prázdne.