Export a import filtrov na rolách

Filtre na rolách je možné exportovať a importovať. To znamená, že ak užívateľ nadefinuje filtre na rolách v jednej databáze, a chce ich mať dostupné aj v iných databázach, má možnosť si definície vyexportovať a následne naimportovať. Rovnako postupuje užívateľ aj v prípade, že svoj súkromný filter na rolách chce poskytnúť inému užívateľovi v rovnakej databáze. V tomto prípade bude filter dostupný v jednej databáze len týmto dvom užívateľom.

Videli ste u niekoho v Humanete výborný filter na roliach a neviete si ho sami vytvoriť? Požiadajte o jeho vyexportovanie a filter si do svojej databázy naimportujte.

1. Export definície filtra – v zozname Sady filtrov označte filter, ktorý chcete exportovať a vo voľbe Doplnky vyberte Export do XML. Vytvorený súbor uložte na disk a môžete ho poslať ako prílohu emailovej správy.

2. Import definície filtra – v zozname Sady filtrov vo voľbe Doplnky vyberte Import z XML a načítajte súbor, ktorý ste si uložili na disk. Filter na rolách sa naimportuje vždy s vlastnosťou Súkromný.

Prílohou tohto návodu je sada 35 vzorových definícií filtrov na rolách ako xml súbor na stiahnutie. Medzi filtrami sú také filtre ako Pracovný pomer, Dohody, PPV s nepravidelným príjmom, Typ odmeňovania – mesačné, Poistenci VšZP, Poberatelia starobného dôchodku, Poistenci s polovičnou sadzbou na ZP, Výplata na účet, Ženy a ďalšie. Tieto filtre už sú dnes súčasťou novo pridanej databázy v registrácii užívateľa.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Filter na rolách

Na stiahnutie

Všetky filtre.xml