Pridanie/Editácia pracovného miesta

Nové pracovné miesto pridáte do tabuľky kliknutím na tlačidlo Pridať. Editovať existujúce pracovné miesto môžete kliknutím na tlačidlo s perom v riadku s príslušným miestom.

Pri editácii existujúceho záznamu pracovného miesta sa zobrazí formulár pracovného miesta, v ktorom sú údaje o pracovnom mieste zoskupené do troch hlavných záložiek:

  • Základné parametre,
  • Špecifikácia,
  • Ostatné,

pričom každá z týchto záložiek má samostatnú históriu údajov.

Aby užívateľ nestratil prehľad o tom, v ktorom zázname pracovného miesta sa nachádza, informatívne sa nad záložkami zobrazujú základné identifikačné údaje daného miesta – kód, skratka a názov.

Po zadaní a zapísaní zmeny údajov na príslušnej záložke, kliknite na šípku Späť v navigácii, alebo na voľbu Pracovné miesta pre návrat do zoznamu (tabuľky) evidovaných pracovných miest.

Nové pracovné miesto sa do tabuľky Pracovné miesta pridáva štandardne s historickou platnosťou od 1. dňa aktuálneho mesiaca, prípadne od dátumu zadaného užívateľom, ak má v profile zapnuté zobrazovanie stránky pre zadanie dátumov histórie údajov (viď História položky (obdobie platnosti údajov)).