PDFDecrypter - nástroj na hromadné odstránenie hesla v pdf súboroch

Zamestanci môžu, ak sa tak dohodli so zamestnávateľom, doručovať žiadosť o ročné zúčtovanie dane elektronicky. Pre tento účel je v systéme Humanet dostupná verzia vyplniteľného tlačiva žiadosti.

Pri odosielaní elektronickej žiadosti, rovnako ako pri odosielaní elektronickej výplatnej pásky, musí zamestnávateľ dbať na to, aby bol odosielaný súbor vždy zabezpečený heslom. V systéme Humanet stačí, ak je na záložke Osobné/ Identifikácia/ Kontakty v kontakte e-mailová adresa pre výplatné pásky zadané heslo v políčku Špecifikácia.

V príspevku Humanet v praxi: Ako vyplniť žiadosť o ročnému zúčtovaniu v elektronickej podobe sme ukázali, ako môže zamestnanec vyplniť elektronické tlačivo žiadosti doručené zo systému Humanet. Rovnako ako zamestnávateľ, aj zamestnanec musí dbať na to, aby bol odosielaný súbor vyplnenej žiadosti zabezpečený heslom. Najjednoduchším spôsobom, ako uchovať zabezpečenie súboru heslom, je žiadosť doručenú zo systému len vyplniť, podpísať a uložiť. Súbor zostáva uzamknutý heslom, ktorý do neho vložil pri odosielaní systém.

Zamestnávatelia sa tak môžu pri spracovaní ročného zúčtovania dane od roku 2020 potýkať s množstvom heslom chráneným súborov vyplnených žiadostí. Vkladať pri každom otvorení súboru heslo zamestnanca je síce možnosť, ale veľmi nepraktická. Preto majú naši užívatelia k dispozícii bezplatný nástroj na hromadné odstránenie hesla z pdf súboru, ktorý pracuje plne v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. Tento nástroj sa volá PDFDecrypter. 

Táto malá utilita pomocou hesla, ktorým bol súbor zabezpečený, súbor odomkne, heslo odstráni a odomknutý súbor uloží do samostatného adresára. Toto vykoná hromadne so všetkými súbormi pripravenými na odomknutie.

Postup pri odomykaní súboru

Vytvorte adresár, do ktorého budete postupne ukladať doručené uzamknuté súbory s vyplnenou žiadosťou. Podmienkou správneho fungovania odomykania je, aby názov súboru tvorilo osobné číslo zamestnanca.

Zo systému Humanet spracujte riadkovú zostavu URZ035 Zoznam hesiel zamestnancov pre odoslanie dokumentov e-mailom. Ak nemáte zostavu dostupnú v systéme, stiahnite si jej definíciu z tohto príspevku a naimportujte do vašej databázy. Aby utilita dokázala pracovať správne, musia mať hlavičky jednotlivých stĺpcov zoznamu názov OC, Meno, Heslo, musia byť v tomto poradí v prvých troch stĺpcoch tabuľky a hlavička musí byť v šiestom riadku tabuľky. To pre prípad, že si chcete zoznam hesiel vytvoriť ručne.

Vytvorte si adresár, do ktorého budete ukladať utilitou odomknuté súbory.

Nainštalujte si nástroj PDFDecrypter do počítača, kde sú vytvorené adresáre a uložený súbor s heslami, a po spustení utility nastavte cesty k adresárom. Tieto nastavenia sa uchovajú aj pre budúce použitie nástroja. Vo chvíli, keď sú nastavené adresáre, zobrazí sa tlačidlo Načítať.

    Po načítaní si užívateľ môže pozrieť zoznam súborov pripravených na odheslovanie, zoznam súborov už odheslovaných a uložených vo výstupnom adresári a zoznam súborov s nepriradeným heslom. Zároveň sa sprístupní tlačidlo Odheslovať.

    Pri odheslovaní nástroj PDFDecrypter postupuje tak, že podľa názvu súboru dohľadá v xlsx súbore s heslami osobné číslo zamestnanca a z príslušného riadku zoberie heslo, ktorým súbor odomkne. Následne heslo zo súboru odstráni a odheslovaný súbor uloží do výstupného adresára.

    Po odheslovaní sa zobrazí zoznam úspešne odheslovaných súborov a zoznam neúspešne odheslovaných súborov. Pri neúspešnom odheslovaní skontrolujte, že zamestnanec s príslušným osobným číslom má v súbore s heslami zadané správne heslo.

    Nástrojom PDFDecrypter možno hromadne odomknúť ako pdf súbory žiadostí vygenerované systémom Humanet, tak aj pdf súbory vygenerované systémom Human.

    Nástroj dokáže odomknúť aj pdf súbory zaheslované programom Adobe Reader, ale aj napríklad nástrojom na stránke PDF24 Tools.