XLSX tlačové zostavy

V súčasnej dobe modul neobsahuje v tejto voľbe žiadnu vzorovú zostavu. Vo voľbe XLSX tlačové zostavy sa nachádza nástroj, pomocou ktorého môže dodávateľ systému Humanet efektívne zapracovať na základe individuálnej požiadavky užívateľa aj zložitejší výstup vo formáte xlsx s údajmi zo systému, napr. súbor s viacerými záložkami, z ktorých každá obsahuje iné údaje z evidencie Osobné, Rola, predlohy ktorých zadal užívateľ podľa svojich individuálnych požiadaviek.

Užívateľ spracuje jeden súbor a následne tlačí doklady z jednotlivých listov súboru xlsx.