Pridelenie schvaľovateľa k dátumu

V podmodule Nastavenie parametrov modulu v bloku Formulár cestovného príkazu a v bloku Vyúčtovanie je parameter Schvaľovateľ k začiatku pracovnej cesty.

Ak bude príslušný parameter nastavený na ÁNO, priradí sa schvaľovateľ k aktuálnemu dátumu (t.j. k dátumu odoslania príkazu alebo vyúčtovania na schválenie).

Ak bude nastavený na NIE, priradí sa schvaľovateľ ku dňu začiatku pracovnej cesty.

Vo východiskovom stave sú parametre nastavené na NIE.