Mzdový kalendár učiteľa

Úväzok pedagogických zamestnancov sa určuje v súlade s Nariadením vlády SR č. 201/2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Toto nariadenie určuje okrem iného pre jednotlivé pedagogické pracovné pozície rozsah počtu hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti základného úväzku. Napríklad základný úväzok učiteľa gymnázia alebo strednej odbornej školy je 22 hodín. Týždenný ustanovený pracovný čas zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je v súlade s § 85 ods. 5 Zákonníka práce 40 hodín, ale upravuje sa vyššou kolektívnou zmluvou. Už niekoľko rokov sa znižuje na 37,5 hodiny.

Ako vypočítať a zadať do systému dva čiastočné úväzky učiteľa gymnázia, ktorý má na jednej škole úväzok 2 hodiny a na druhej škole úväzok 20 hodín, pričom súčet oboch úväzkov má tvoriť 100 % ustanoveného pracovného týždňa, t.j. 37,5 hodiny týždenne tak, aby pomerné časti jednotlivých zložiek funkčného platu tvorili v súčte sumu pre 100% úväzok? Navrhujeme nasledovný postup:

Vypočítajte počet hodín týždenného fondu hodín z 37,5-hodinového ustanoveného pracovného týždňa u väčšieho úväzku: 20/22*37,5= 34,0909 = 34 hodín / týždeň. Zadanie úväzku pri vytvorení 5-dňového turnusu.

Vypočítajte počet hodín týždenného fondu hodín z 37,5-hodinového ustanoveného pracovného týždňa u menšieho úväzku: 37,5-34 = 3,5 hodiny / týždeň. Zadanie úväzku pri vytvorení 5-dňového turnusu.