Zvýšenie zákl. dane

Na záložku Rola/ Dane/ Zvýšenie zákl. dane sa zadávajú pravidelné príjmy zvyšujúce základ dane ako napríklad 1 % ceny vozidla alebo poistenie zamestnanca zamestnávateľom. Položky sa pridávajú rozkliknutím tlačidla Pridať a výberom položky Služobné auto alebo Iné.

Služobné vozidlo

Pri pridávaní zvýšenia základu dane, ktorým je 1 % ceny vozidla, sa vyberie položka Služobné auto. Zadá sa cena auta a dátum zaradenia. Podrobnosti o zadávaní údajov a výpočte sumy zvýšenia základu dane sú popísané v príručke Mzdové položky systému Humanet v kapitole Zadanie súm zvýšenia základu dane cez záložku Rola/ Dane/ Zvýšenie zákl. dane.

Iné

Ďalšie typy zvýšenia základu dane, ktoré je možné zadať na záložku Zvýšenie zákl. dane, sa zadávajú výberom položky Iné:

  • poistenie zamestnanca zamestnávateľom,
  • príspevok na rekreácie,
  • príspevok na ubytovanie,
  • využívanie účelových zariadení zamestnávateľa (ubytovanie, garáže a pod.),
  • príspevok na ošatenie,
  • príspevky iné.

Do políčka Typ sa vyberie typ zvýšenia základu dane, a do políčok Platnosť od, Platnosť do platnosť uplatňovania zvýšenia základu dane vo výpočte mzdy.