Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Pri prvom prihlásení do systému sa otvorí uvítací formulár, ktorý užívateľa informuje o ďalších formách pomôcok pre začínajúcich užívateľov mzdového modulu systému Humanet. Vo formulári sa klikne na tlačidlo Ďalej.

Otvorí sa formulár pre rýchle zadanie základných údajov o organizácii, tzv. uvítacie okno. Uvítacie okno pozostáva zo štyroch krokov – Základné údaje o organizácii, Adresa, účet, kontakty organizácie, Nastavenie konštánt a Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer. Uvítací formulár sa bude užívateľovi zobrazovať dovtedy, kým v okne Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer neklikne na tlačidlo Zapísať.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Štart spracovania miezd I.

Video: Prečo Humanet?

Video: Zadávanie požiadaviek prostredníctvom systému ServiceDesk