Kopírovanie špecifikácie pracovného miesta

Označené špecifikácie pracovného miesta (zaškrtnutím označovacieho políčka na začiatku riadku s danou špecifikáciou) je možné kopírovať kliknutím na voľbu Doplnky/ Kopírovať označené. Vytvorená kópia má automaticky historickú platnosť od 1. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca.

Vytvorenie kópie špecifikácie pracovného miesta je špecifické v tom, že:

  • sa kopíruje celá história údajov (nie žurnál) od 1. dňa aktuálneho mesiaca evidovaná v kopírovanej špecifikácii;
  • do údaju Platnosť od v definícii špecifikácie sa automaticky zapíše dátum 1. dňa aktuálneho mesiaca;
  • ak je zapnutá konštanta AUTOJOBSPE Automaticky generovať kód špecifikácie prac. miesta, tak sa kód kópie špecifikácie automaticky vygeneruje, v opačnom prípade sa vytvorí zreťazením C_ a kódu kopírovanej špecifikácie (ak vzniknutý kód v tabuľke už existuje, doplní systém za C prvé číslo od 1 do 99, ktorého doplnením sa stane kód jedinečným, ak ani to nepomôže zapíše výsledný kód napriek jeho duplicite).