Potvrdenie vyúčtovania

Nastavenie schvaľovacieho procesu pre vyúčtovanie môže byť nastavený takým spôsobom, že vyúčtovanie po schválení priamym nadriadeným prejde do stavu Kontrolované. Oprávnená osoba (referent alebo správca aplikácie) následne tento dokument otvorí a skontroluje a až keď ho potvrdí je k dispozícii účtovníkovi či pokladníkovi na ďalšie Voľba Spracovanie vyúčtovaní. Potvrdenie sa realizuje kliknutím na tlačidlo Potvrdiť na paneli s nástrojmi v detaile vyúčtovania. Ak sa pre schválenie vyúčtovania použije aj tento krok, notifikácia o schválení vyúčtovania sa odošle až po potvrdení v tomto kroku.

V prípade potreby je možné vyúčtovanie v stave Kontrolované vrátiť na opravu s povinnosťou udania dôvodu vrátenia. K tomuto slúži tlačidlo Vrátiť na opravu na paneli s nástrojmi v hlavičke vyúčtovania.