Zoznam v module CP

Modul cestovné príkazy často využíva zobrazenie v prehľadnej tabuľke – je to štandardný komponent, tzv. zoznam.

Každý zoznam má svoj titulok, resp. názov, hlavný filter, ovládacie tlačidlá. V každom zozname je nadefinovaná sada stĺpcov, ktoré graficky zobrazujú dáta z databázy. Každý stĺpec ponúka možnosť filtrovania výstupu prostredníctvom tzv. stĺpcových filtrov:

  • 10 – nájde všetky hodnoty, ktoré toto číslo obsahujú, napr. 10.5, 10100, -105, atď.
  • >10 alebo 10> – nájde hodnoty väčšie ako číslo 10
  • <10 alebo 10< - nájde hodnoty menšie ako 10, ale aj hodnoty 10.5 a pod.
  • slav – nájde slová Miroslav, ale aj Slavomír
  • A* - nájde napr. Aktívny – ale aj všetky slová začínajúce na „a“
  • *a* - vyhovejú všetky slová obsahujúce písmeno „a“
  • *a – všetky slová končiace na písmeno „a“
  • v?ľa – nájde slová vôľa, veľa

Rovnaké pravidlá platia pre hlavný filter a stĺpcové filtre. Rozdiel je v tom, že stĺpcové filtre vyhľadávajú vždy v stĺpci, nad ktorým sú umiestnené. Pri filtrovaní v hornom hlavnom filtri v hlavičke zoznamu sa vyhľadáva naprieč všetkými stĺpcami. Môže byť aktívnych viacero fulltextových filtrov súčasne, napr. stav = Schválený a miesto výkonu práce = Bratislava.

V dátumových stĺpcoch je na pravej strane bunky s filtrom zobrazená ikona pokročilého filtra. Jej kliknutím sa otvorí dialóg, v ktorom je možné nastaviť rôzne možnosti filtrovania podľa dátumu (napr. dátum je medzi dvoma hodnotami, konkrétny mesiac, konkrétny rok, dnes, atď.)

Na začiatku riadka so stĺpcovými filtrami je zobrazená ikona smetnej nádoby, ktorá slúži na reset filtrov v jednotlivých stĺpcoch. Užívateľ tak jediným kliknutím zmaže všetky nastavené filtre.

Ovládacie tlačidlá sa líšia v závislosti od účelu zoznamu. Tlačidlo Aktualizovať obnoví zoznam zobrazených príkazov. Štandardom je výberové tlačidlo Doplnky, ktoré po rozbalení ponúka základné a dodatočné prvky. Základné prvky sú:

  • Export do excelu – vždy exportuje zoznam s momentálne zobrazeným pohľadom do aplikácie MS Excel.  V prípade, že sú nejaké záznamy označené, exportuje len tie.
  • Invertovať označenie – ak máme napr. označené 2 riadky z 5, pomocou tohto tlačidla sa označené riadky odznačia a označia sa zostávajúce 3 riadky

Dodatočné prvky obsahujú voľby na akcie v závislosti od toho, ktorý Zoznam má užívateľ zobrazený.

Sumárny počet riadkov zoznamu je vždy zobrazený v pravom hornom rohu zoznamu. V prípade, že je v zozname viac záznamov, zobrazuje sa v hlavičke ovládací prvok stránkovanie, pomocou ktorého je možné listovať stránky záznamov (je možné posúvať po jednej stránke, alebo skočiť na konkrétnu stránku zadaním čísla a potvrdením klávesom Enter).

Vpravo nad zoznamom môže byť zobrazený tzv. Oznam správcu aplikácie. Je zobrazený v prípade, že správca systému doňho vloží v nastaveniach nejaký text. Viac k nastaveniu v kapitole Nastavenie parametrov modulu.