Zručnosti

Na záložke Osobné/ Znalosti/ Zručnosti môžete evidovať, v akých oblastiach a na akej úrovni má zamestnanec zručnosti. Číselník Typ zručnosti pre políčko Typ je možné upravovať priamo vstupom do číselníka cez tlačidlo s bodkami. Číselníky v políčkach Stupnica hodnotenia a Stupeň ovládania sú systémové. Výberom stupnice hodnotenia sa zobrazí škála stupňov ovládania.


NÁŠ TIP: Ak potrebujete viesť evidenciu platnosti preukazov zamestnancov – vysokozdvižné vozíky, osvedčenie pre elektrikárov, vodiči z povolania – môžete tak urobiť na záložke Zručnosti, kde máte k dispozícii užívateľsky editovateľný číselník, do ktorého môžete jednotlivé preukazy pridať. Na záložku Zručnosti pridáte platnosť jednotlivých preukazov, osvedčení zamestnanca a pomocou tlačovej zostavy si môžete vytvoriť zoznam ukončenia platnosti týchto dokladov pre účely určenia termínov preškolenia zamestnancov.