Export do účtovníctva

Export do účtovníctva je nástroj na vytváranie vlastných užívateľsky definovateľných účtovných dokladov. Tento je následne možné spracovať do listinnej podoby v xlsx formáte, alebo ako importný súbor do niekoľkých účtovných systémov, medzi nimi do modulu podvojné účtovníctvo systému Humanet. Výhodou tohto nástroja je, že je možné nadefinovať neobmedzené množstvo účtovných dokladov.

Vzorové definície exportu účtovného dokladu

V systéme sú zapracované vzorové definície exportu účtovného dokladu aj s predlohami v xlsx formáte:

Účtovný doklad – definícia neobsahuje triediace kritérium

Účtovný doklad s rozúčtovaním po zamestnancoch – definícia obsahuje triediace kritérium Priezvisko a meno

Účtovný doklad s rozúčtovaním podľa nákladových útvarov – definícia obsahuje triediace kritérium Nákladový útvar - kód

Účtovný doklad s rozúčtovaním po zamestnancoch a útvaroch – definícia obsahuje triediace kritériá Priezvisko a meno Nákladový útvar - kód

Účtovný doklad s rozúčtovaním po zamestnancov (osobné číslo) a útvaroch (kód) definícia obsahuje triediace kritériá Osobné číslo a Nákladový útvar - kód

Tieto vzorové účtovné doklady sú určené podnikateľským subjektom (sú v nich použité účty z účtovnej osnovy pre podnikateľov). Ak vám nevyhovuje ani jedna zo vzorových zostáv, vytvorte si kópiu jednej z nich a tú upravte podľa vlastných požiadaviek. Okrem týchto všeobecne platných definícií exportu účtovného dokladu sú v zozname k dispozícii definície určené pre export do konkrétneho účtovného programu. Je to preto, že daný účtovný program vyžaduje údaje alebo spôsob zaúčtovania, ktorý nie je u ostatných účtovných programov bežný. Podrobnosti k týmto špecifickým definíciám sú popísané v kapitole s popisom exportu do príslušného programu (Profit365, MRP, Omega).

Spracovanie účtovného dokladu

Účtovný doklad je možné spracovať vždy len za jedno obdobie spracovania miezd. V spracovaní zostavy nie je možné nastaviť Filter mzdového rozúčtovania. Spracovanie zostavy nerešpektuje nastavenie Filtra na rolách. 

Spracovanie účtovného dokladu sa spustí kliknutím na riadok príslušnej definície. Po výbere obdobia sa vyberie Spracovateľ účtovného dokladu, t.j. vyberie sa buď spracovanie do listinnej podoby vo formáte xlsx, alebo spracovanie exportu do príslušného účtovníctva:

Spracovanie účtovného dokladu do XLSX

Export účtovného dokladu do Humanetu (xml)

Export účtovného dokladu do Humanetu priamym zápisom cez Humanet API

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo WinyX (xml)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo AlfaBASE (txt)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MADO a AMULET (txt)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (csv)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Ventus (xlsx)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo LLarGo (csv)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MRP (dbf)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Money (xlsx)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo KIS (csv)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Omega (txt Olymp)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo HELIOS (xlsx)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo enttive BS (txt)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt, xlsx)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (txt)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (csv) 2

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo WISP (xml)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (csv) 3

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Navision (xlsx)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (xlsx) 4

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SPIN (xml)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Pohoda (xml)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MAGIC (txt)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo ERP eso/es (dbf)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo BarIS (csv)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MS Dynamics 365 BC (txt)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo ERP IFS (csv)

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (xml)

Pre každého spracovateľa sa zobrazí formulár s údajmi, ktoré užívateľ vyplní podľa potreby. V názve súboru možno použiť tzv. dátumovú masku, ktorú systém pri ukladaní vyexportovaného súboru nahradí označením obdobia spracovania miezd.

UPOZORNENIE: V dátumovej maske sa musia vždy použiť veľké písmená. Parameter DD nie je možné použiť pre vytvorenie názvu súboru účtovného dokladu.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Spracovanie zostáv - účtovný doklad