Vytvorenie vzťahov nadriadený/podriadený

Práva na akcie umožňujú vytvoriť vzťah nadriadenosti a podriadenosti a súčasne riešiť vzájomnú právomoc medzi zamestnancami. V právach na akcie môže mať jeden nadriadený (operátor) jedného alebo viac podriadených (účastník).

Pre dodržanie správneho nastavenia práv na akcie odporúčame postupovať podľa nasledovného videonávodu:

https://humanet.sk/podpora/prava-na-akcie